Yom Kippur (Izrael)

Jom kipur, také známý jako Den smíření, je v Izraeli státní svátek. Je to nejposvátnější den v roce a slavíme ho 10 čt den měsíce Tishrei v židovském kalendáři.

Jom kipur je dnem modliteb a půstu, takže den předem je vyhrazen na jídlo a přípravu na tento svatý den. Je to svátek věnovat se srdcem a myslí vztahu s Božstvím, abychom se očistili a očistili všechny hříchy. Kromě půstu během svátku lidé nenosí kožené boty a zlaté šperky.

Níže je uveden seznam Yom Kippur v Izraeli od roku 2022 do roku 2026.Dovolená datum Všední den
Jom kipur 5. října 2022 středa
Jom kipur 25. září 2023 pondělí
Jom kipur 12. října 2024 sobota
Jom kipur 2. října 2025 Čtvrtek
Jom kipur 21. září 2026 pondělí

Podívejte se prosím na další státní svátky v Izraeli: