Tělo Kristovo

Corpus Christi, také známý jako Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Kristovy, je náboženský svátek, který slaví křesťané a který se obvykle slaví ve čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice.

Corpus Christi oslavuje skutečnou přítomnost těla a krve, duše a božství Ježíše Krista v prvcích eucharistie. Boží tělo se poprvé slavilo jako svátek v roce 1246, ale teprve v 15. století se Boží tělo stalo jedním z důležitých svátků v kostelech.

Je to státní svátek v zemích s převážně katolickým obyvatelstvem, jako je Rakousko, Argentina, Brazílie, Kolumbie a Izrael atd.

Níže je uveden seznam Corpus Christi od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Tělo Kristovo 16. června 2022 Čtvrtek
Tělo Kristovo 8. června 2023 Čtvrtek
Tělo Kristovo 30. května 2024 Čtvrtek
Tělo Kristovo 19. června 2025 Čtvrtek
Tělo Kristovo 4. června 2026 Čtvrtek

Podívejte se prosím na další křesťanské svátky: