Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie je významnou oslavou v katolických církvích a každoročně se slaví 8. prosince.

Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie oslavuje, že Panna Maria byla od svého početí osvobozena od prvotního hříchu. Prvotní hřích je křesťanská doktrína, že lidské bytosti jsou zděděny od prvního člověka, Adama, který jedl zakázané ovoce a v důsledku toho přenesl svůj hřích a vinu na své potomky dědičností.

Níže je uveden seznam svátku Neposkvrněného početí Panny Marie od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Svátek Neposkvrněné
Početí Marie
8. prosince 2022 Čtvrtek
Svátek Neposkvrněné
Početí Marie
8. prosince 2023 pátek
Svátek Neposkvrněné
Početí Marie
8. prosince 2024 Neděle
Svátek Neposkvrněné
Početí Marie
8. prosince 2025 pondělí
Svátek Neposkvrněné
Početí Marie
8. prosince 2026 úterý

Podívejte se prosím na další křesťanské svátky: