Státní svátky v Izraeli v roce 2020

2020 2021 2022

V roce 2020 je v Izraeli deset státních svátků a čtyři z nich připadají na víkendy: pátek a sobotu.

Níže je uveden seznam státních svátků v Izraeli v roce 2020.

Dovolená datum Všední den Poznámka
Den voleb v Izraeli 2. března 2020 pondělí Veřejná dovolená
První den Pesachu 9. dubna 2020 Čtvrtek Veřejná dovolená
Poslední den Pesachu 15. dubna 2020 středa Veřejná dovolená
Den nezávislosti 29. dubna 2020 středa Veřejná dovolená
Šavuot 29. května 2020 pátek Veřejná dovolená
Roš hašana 19. září 2020 sobota Veřejná dovolená
Svátek Roš Hašana 20. září 2020 Neděle Veřejná dovolená
Jom kipur 28. září 2020 pondělí Veřejná dovolená
První den Sukotu 3. října 2020 sobota Veřejná dovolená
Simchat Tóra 10. října 2020 sobota Veřejná dovolená

Prosím také o kontrolu pracovních dnů v Izraeli v roce 2020 .