Simchat Tóra

Simchat Tóra, známá také jako Ashkenazi nebo Simchas Tóra, je státní svátek v Izraeli a slaví se 22. nd den měsíce Tishrei, což je 7 čt měsíce v židovském kalendáři.

Simchat Tóra znamená uzavření ročního cyklu veřejných čtení Tóry a začátek nového cyklu. Je to svátek bezprostředně po sedmidenním svátku Ponožky .

Simchat Tóra se slaví ve stejný den jako Shemini Atzeret v Izraeli a je to radostná událost s tancem a zpěvem.Níže je uveden seznam Simchat Tóry v Izraeli od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Simchat Tóra 17. října 2022 pondělí
Simchat Tóra 7. října 2023 sobota
Simchat Tóra 24. října 2024 Čtvrtek
Simchat Tóra 14. října 2025 úterý
Simchat Tóra 3. října 2026 sobota

Podívejte se prosím na další státní svátky v Izraeli: