Shift+šipka vpravo: Rozšíří výběr o jednu buňku doprava

Zkratka Shift+šipka doprava je rozšířit výběr o jednu buňku vpravo.

Krok 1: Klikněte kamkoli do listu, např. C5;

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko ' Shfit ' na klávesnici a poté klikněte na ' Šipka doprava '. Zjistíte, že jste vybrali buňku C5 a buňku D5.

Pokud chcete rozšířit výběr na konec nebo první buňku ve stejném řádku nebo sloupci, můžete použít zkratku „Ctrl+Shift+Šipka“, jak je uvedeno níže:

Ctrl+Shift+šipka doleva : Vyberte buňku a všechny buňky před buňkou ve stejném řádku;

Ctrl+Shift+šipka doprava : Vyberte buňku a všechny buňky za buňkou ve stejném řádku;

Ctrl+Shift+šipka nahoru : Vyberte buňku a všechny buňky nad buňkou ve stejném sloupci;

Ctrl+Shift+šipka dolů : Vyberte buňku a všechny buňky pod buňkou ve stejném sloupci.