Shab e Miraj

Shab e Miraj, také známý jako Shab-i-Miraj nebo Isra a Mira, nebo Nanebevstoupení proroka, je festival, který slaví muslimové po celém světě a slaví se 27. čt den v měsíci Rádžab, což je 7 čt měsíce islámského kalendáře.

Shab e Miraj slaví noc, kdy byl prorok Muhammad vynesen do nebes. Tradice a oslavy se v různých islámských komunitách liší, ale mnoho muslimů se bude účastnit modliteb a kázání v islámských centrech nebo mešitách.

Níže je uveden seznam Shab e Miraj od roku 2022 do roku 2026.Dovolená datum Všední den
Shab e Miraj 1. března 2022 úterý
Shab e Miraj 18. února 2023 sobota
Shab e Miraj 7. února 2024 středa
Shab e Miraj 27. ledna 2025 pondělí
Shab e Miraj 16. ledna 2026 pátek

Podívejte se prosím na další státní svátky v muslimských komunitách: