Scroll Lock+End: Pravý dolní roh

Zkratka Scroll Lock+End je přesunout kurzor do pravého dolního rohu okna.

Krok 1: Klikněte na libovolnou buňku v listu, např. v tomto příkladu na buňku A1;

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko ' Scroll Lock ' na klávesnici a klikněte na ' Konec Kurzor se přesune do poslední buňky aktuálního listu (C3).Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel