První den Sukotu

První den Sukot, také známý jako Festival přístřešků nebo Svátek stánků, je v Izraeli státním svátkem a slaví se 15. čt den měsíce Tishrei, což je 7 čt měsíc v židovském kalendáři.

Sukot je jedním ze tří poutních festivalů ( Pesach , Šavuot a Sukkot), které Izraelité museli vykonat pouť do chrámu. Sukot je zemědělský festival a znamená konec doby sklizně.

Sukot je stavba podobná chatrči, ve které by farmáři bydleli během sklizně. Je to také typ křehkých dočasných obydlí, ve kterých Izraelité bydleli během 40 let putování pouští po exodu z otroctví v Egyptě.

Festival Sukot trvá v zemi Izrael sedm dní, ale pouze první den Sukotu je státním svátkem.

Níže je uveden seznam prvního dne Sukotu v Izraeli od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
První den Sukotu 10. října 2022 pondělí
První den Sukotu 30. září 2023 sobota
První den Sukotu 17. října 2024 Čtvrtek
První den Sukotu 7. října 2025 úterý
První den Sukotu 26. září 2026 sobota

Podívejte se prosím na další státní svátky v Izraeli: