Pracovní dny v Německu v roce 2023

2022 2023 2024

Německo | Bádensko-Württembersko | Bavorsko | Berlín | Braniborsko | Brémy | Hamburg | Hesse | Dolní Sasko | Meklenbursko-Přední Pomořansko | Severní Porýní-Vestfálsko | Porýní-Falc | Sársko | Sasko | Sasko-Anhaltsko | Šlesvicko-Holštýnsko | Durynsko

Rok 2023 je společným rokem, který má celkem 365 dní. Existuje 105 víkendů a 251 pracovních dnů když započítáme pouze 9 státních svátků, které se slaví ve všech státech.

Tři z 9 státních svátků připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .

Měsíc Pracovní den Víkend Dovolená Celkový
1.–31. ledna 21 (1)* 9 1 31
1.–28. února dvacet 8 0 28
1.–31. března 23 8 0 31
1.–30. dubna 18 10 dva 30
1.–31. května 21 (1)* 8 dva 31
1.–30. června dvacet jedna 8 1 30
1.–31. července dvacet jedna 10 0 31
1.–31. srpna 23 8 0 31
1.–30. září dvacet jedna 9 0 30
1.–31. října dvacet jedna 9 1 31
1.–30. listopadu 22 8 0 30
1.-31. prosince 19 (1)* 10 dva 31
Celkový 251 (3) 105 9 365

* Počet státních svátků, které připadají na všední dny.