Pracovní dny v Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu v roce 2023

2022 2023 2024

Německo | Bádensko-Württembersko | Bavorsko | Berlín | Braniborsko | Brémy | Hamburg | Hesse | Dolní Sasko | Meklenbursko-Přední Pomořansko | Severní Porýní-Vestfálsko | Porýní-Falc | Sársko | Sasko | Sasko-Anhaltsko | Šlesvicko-Holštýnsko | Durynsko

Rok 2023 je společným rokem, který má celkem 365 dní. V Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu je 105 víkendových dnů, 10 státních svátků a 250 pracovních dnů .

Jeden státní svátek připadá na víkend: Nový rok , prosím podívejte se na dovolenou zde .Existují 250 pracovních dnů pokud lidé čerpají náhradní dovolenou za ty, kteří připadají na víkendy, nebo je 251 pracovních dnů, pokud si lidé náhradní dovolenou nečerpají.

Měsíc Pracovní den Víkend Dovolená Celkový
1.–31. ledna 21 (1)* 9 1 31
1.–28. února dvacet 8 0 28
1.–31. března 23 8 0 31
1.–30. dubna 18 10 dva 30
1.–31. května dvacet 8 3 31
1.–30. června 22 8 0 30
1.–31. července dvacet jedna 10 0 31
1.–31. srpna 23 8 0 31
1.–30. září dvacet jedna 9 0 30
1.–31. října dvacet 9 dva 31
1.–30. listopadu 22 8 0 30
1.-31. prosince 19 10 dva 31
Celkový 250 (1) 105 10 365

* Měsíce se státními svátky, které připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .