Pracovní dny v Bádensku-Württembersku v Německu v roce 2023

2022 2023 2024

Německo | Bádensko-Württembersko | Bavorsko | Berlín | Braniborsko | Brémy | Hamburg | Hesse | Dolní Sasko | Meklenbursko-Přední Pomořansko | Severní Porýní-Vestfálsko | Porýní-Falc | Sársko | Sasko | Sasko-Anhaltsko | Šlesvicko-Holštýnsko | Durynsko

Rok 2023 je společným rokem, který má celkem 365 dní. V Bádensku-Württembersku v Německu je 105 víkendových dnů, 12 státních svátků a 248 pracovních dnů v roce 2023.

Jeden státní svátek připadá na víkend: Nový rok , prosím podívejte se na dovolenou zde .Existují 248 pracovních dnů pokud lidé čerpají náhradní dovolenou za ty, kteří připadají na víkendy, nebo je 249 pracovních dnů, pokud si lidé náhradní dovolenou nečerpají.

Měsíc Pracovní den Víkend Dovolená Celkový
1.–31. ledna 20 (1)* 9 dva 31
1.–28. února dvacet 8 0 28
1.–31. března 23 8 0 31
1.–30. dubna 18 10 dva 30
1.–31. května dvacet 8 3 31
1.–30. června dvacet jedna 8 1 30
1.–31. července dvacet jedna 10 0 31
1.–31. srpna 23 8 0 31
1.–30. září dvacet jedna 9 0 30
1.–31. října dvacet jedna 9 1 31
1.–30. listopadu dvacet jedna 8 1 30
1.-31. prosince 19 10 dva 31
Celkový 248 (1) 105 12 365

* Měsíce, kdy svátky připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .