Poslední den Pesachu (Izrael)

Poslední den Pesachu je v Izraeli státním svátkem a slaví se 21 Svatý den hebrejského měsíce nisanu.

Pesach, také známý jako Pesach nebo svátek nekvašených chlebů, je jedním z hlavních židovských svátků a trvá 7 dní od 15. čt dne do 21. dne hebrejského měsíce nisanu. Datum Pesachu se v gregoriánském kalendáři každý rok mění. První den Pesachu a Poslední den Pesachu jsou v Izraeli státní svátky.

V hebrejské Bibli označuje Pesach odchod Izraelitů z egyptského otroctví. Podle Bible se Židé přestěhovali do starověkého Egypta kvůli velkému hladomoru. Přestože začátek byl dobrý, Egypt je po letech považoval za nit a zotročil je příkazem postavit dvě města Pithom a Rameses a příkazem zabít všechny nově narozené hebrejské děti mužského pohlaví.

Mojžíš, jedno hebrejské zachráněné dítě, byl adoptován do egyptské rodiny a svou pravou identitu si uvědomil, když vyrostl. Zabil egyptského otrokáře, když viděl, že bije své spoluobčany Hebrejce, a kvůli tomu utekl do Midianu, kde dostal od Boha příkaz, aby se vrátil zpět do Egypta a osvobodil Hebrejce.

Mojžíš šel k faraonovi a požádal ho, aby osvobodil Izraelity, a faraon odmítl. Pokaždé, když faraon odmítne, Bůh vypustí na Egypťany mor, jako je proměna Nilu v krev a vytvoření moru žab. Při poslední ráně Bůh zabíjí prvorozené syny Egypta a prvorozený dobytek, ale Izraelité zabili jednoho beránka na rodinu a jeho krví potřísnili rámy dveří, aby unikli trestu.

Faraon, vystrašený dalšími tresty, Izraelity propustil, ale poté, co Izraelité odešli, změnil názor. Když se egyptská armáda přiblížila k prchajícím Židům na břehu Rudého moře, Bůh učinil další zázrak a rozdělil moře, čímž umožnil Izraelitům přejít po suchu. Bůh pak zavřel moře a utopil Egypťany.

Níže je uveden seznam posledního dne Pesachu v Izraeli od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Poslední den Pesachu 22. dubna 2022 pátek
Poslední den Pesachu 12. dubna 2023 středa
Poslední den Pesachu 29. dubna 2024 pondělí
Poslední den Pesachu 19. dubna 2025 sobota
Poslední den Pesachu 8. dubna 2026 středa

Podívejte se prosím na další státní svátky v Izraeli: