2024
Veronika Miller

Jak převést Word z dřívější verze do Wordu 2016

Pokud máte soubor aplikace Word se starší verzí, můžete jej vždy uložit jako aktuální verzi aplikace Word. Pokud máte například soubor aplikace Word uložený ve verzi 2003, můžete jej převést do aplikace word 2016 nebo word 2019. Podrobnosti naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak přidat nebo odpovědět na komentáře v souboru aplikace Word

Komentáře jsou poznámky k části obsahu. Je velmi běžné, že používáte komentáře k zanechání zpětné vazby, když sdílíte dokument aplikace Word s ostatními. Komentáře se zobrazí na pravém okraji a zobrazí se v bloku s vaším jménem. Podrobnosti naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak přidat čísla stránek na sudé nebo liché stránky ve Wordu

Ve výchozím nastavení se čísla stránek zobrazí na každé stránce, když vložíte čísla stránek, můžete však přizpůsobit čísla stránek pouze jedné určité stránky. Čísla stránek můžete například přidat pouze na liché stránky nebo sudé stránky. Podrobnosti naleznete v následujících krocích:

2024
Veronika Miller

Jak přidat čísla stránek s efektním pozadím ve Wordu

Po přidání čísel stránek do dokumentu aplikace Word můžete přidat pozadí, aby byla čísla stránek ozdobná. Podrobnosti získáte podle následujících kroků.

2024
Veronika Miller

Jak přidat čísla stránek do dokumentu aplikace Word

Čísla stránek můžete přidat kamkoli do dokumentu aplikace Word, například do záhlaví, zápatí, okraje nebo do obsahu. Čísla stránek však běžně přidáváme do záhlaví nebo zápatí. Podrobnosti naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak přidat čísla stránek pouze na určité stránky ve Wordu

Při přidávání čísel stránek na určité stránky je třeba vložit konce stránek, aby se stránka oddělila od ostatních stránek. Podívejte se prosím na níže uvedené kroky pro vložení čísla stránky na stranu 4 jako příklad.

2024
Veronika Miller

Jak upravit šířku sloupce komentářů ve Wordu

Při práci s dokumentem aplikace Word může být nutné přidat komentáře pro zpětnou vazbu. Ve výchozím nastavení se bubliny komentáře zobrazí na pravém okraji obsahu a sloupec obsahu se zúží. Pokud si myslíte, že sloupec bublin komentáře je příliš široký a zabírá příliš mnoho místa, můžete sloupec komentáře zúžit, abyste ponechali více místa pro obsah pomocí následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak změnit frekvenci automatického ukládání v aplikaci Word

Frekvence automatického ukládání│Nezobrazovat Backstage│Uložit do počítače Při práci s aplikací Microsoft Word máte řadu možností, jak svou práci uložit. Ve výchozím nastavení aplikace Word (nebo Excel, PowerPoint) automaticky uloží vaši práci každých 10 minut, i když je neuložíte ručně, takže neuložené dokumenty aplikace Word můžete znovu otevřít. 1. Změňte frekvenci automatického ukládání Chcete-li změnit frekvenci, aby se vaše práce ukládala častěji, postupujte podle následujících kroků: Krok 1: S jakýmkoli otevřeným dokumentem nebo nově otevřeným souborem Word s prázdným slovem klikněte na kartu 'Soubor'; Krok 2: Klikněte na 'Možnosti' z navigační nabídky;

2024
Veronika Miller

Jak přidat PDF jako přílohu ve Wordu

Při práci s dokumentem aplikace Word může být nutné přidat PDF jako přílohu a tyto soubory PDF můžete otevřít, když na ně kliknete. Podrobnosti naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak změnit úhel vodoznaku ve Wordu

Při vkládání vodoznaku do souboru aplikace Word má vodoznak ve výchozím nastavení dva různé úhly: horizontální a diagonální. Pokud chcete mít jiný úhel, postupujte podle následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak změnit barvu vodoznaku v aplikaci Word

Při přidávání vodoznaku do souboru aplikace Word je výchozí barva vodoznaku vždy světle šedá. Ve většině situací je to zcela v pořádku a nemusíte měnit barvu vodoznaku. Pokud však chcete změnit barvu vodoznaku, postupujte podle následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak změnit okraje ve Wordu

Když otevíráte nový soubor aplikace Word, slovo automaticky nastaví okraj stránky o velikosti jednoho palce kolem každé stránky. Okraje stránky však můžete upravit na jinou velikost pomocí následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak změnit znak a prostor pro text v odrážkách aplikace Word

Při práci s odrážkami můžete změnit mezery mezi odrážkami a také můžete změnit mezeru mezi znakem a textem. Podívejte se prosím na následující kroky:

2024
Veronika Miller

Jak změnit mezeru mezi sloupci v aplikaci Word

Pokud máte soubor aplikace Word s více než jedním sloupcem, můžete upravit mezeru mezi sloupci pomocí následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak změnit barvu stránky v aplikaci Word

Změna barvy stránky v souboru aplikace Word se liší od změny barvy písma. Pokud jste dříve neměli možnost změnit barvu stránky v souboru aplikace Word, podrobnosti naleznete v následujících krocích:

2024
Veronika Miller

Jak změnit barvu pouze jedné stránky ve Wordu

Když přidáte barvu do dokumentu aplikace Word pomocí příkazů, barva se objeví na všech stránkách. Chcete-li přidat barvu pouze na jednu nebo několik stránek v dokumentu aplikace Word, musíte nejprve vložit obdélníkový rámeček. Postup naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak přidat pozadí obrázku ve Wordu

Kromě přidání barvy na pozadí stránky v souboru Word můžete také přidat pozadí obrázku pomocí následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak přidat barevné pozadí do odstavce ve Wordu

Při práci s dokumentem aplikace Word může být nutné zvýraznit jeden nebo více odstavců, aby vynikly. Podrobnosti získáte podle následujících kroků:

2024
Veronika Miller

Jak přidat okrajové stránky ve Wordu

Při práci se souborem aplikace Word může být nutné přidat na stránky okraje, aby soubor vypadal lépe. Podrobnosti naleznete níže:

2024
Veronika Miller

Jak přidat odstavce a ohraničení ve Wordu

Při práci se souborem aplikace Word můžete chtít zdůraznit jeden nebo více odstavců přidáním ohraničení. Je to skvělý způsob, jak vyzdvihnout důležité části a okamžitě upoutat pozornost publika. Metoda přidávání ohraničení k odstavcům je velmi podobná přidávání ohraničení na stránky.