2023
Veronika Miller

Jak počítat pracovní dny mezi dny

Pro počítání pracovních dnů můžete použít funkci NETWORKDAYS, která vrací počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

2023
Veronika Miller

Jak vytvořit rozbalovací kalendář v Excelu

Svou práci můžete efektivně zlepšit pomocí rozevíracího kalendáře pro sběr dat. Rozbalovací kalendář může výrazně minimalizovat chyby při zadávání dat pro data.2023
Veronika Miller

Alt+středník: Vyberte Viditelné buňky

Alt+středník vybere viditelné buňky v aktuálním výběru.

2023
Veronika Miller

Alt+F2: Zobrazit okno Uložit jako

Alt+F2 zobrazí dialogové okno 'Uložit jako'.

2023
Veronika Miller

Jak používat zkratku k automatickému součtu v Excelu

Alt+= provede automatický součet čísel, která sousedí ve stejném řádku nebo sloupci.

2023
Veronika Miller

Alt, W, L: Přepnutí do normálního zobrazení

Alt, W, L přepne list do normálního zobrazení.

2023
Veronika Miller

Alt, W, P: Přepnutí do zobrazení rozvržení stránky

Alt, W, P přepne list do zobrazení Rozvržení stránky.

2023
Veronika Miller

Ctrl+]: Vzorec Viz Aktivní buňka

Zkratka Ctrl+] (pravá hranatá závorka) slouží k výběru buněk obsahujících vzorce, které přímo odkazují na aktivní buňku.

2023
Veronika Miller

Backspace pro vymazání obsahu

Backspace vymaže obsah aktivní buňky. V režimu úprav buňky Backspace odstraní znak nalevo od kurzoru.

2023
Veronika Miller

Ctrl+[: Na buňky odkazované vzorcem

Ctrl+[ (levá hranatá závorka) vybere všechny buňky, na které přímo odkazují vzorce ve výběru.

2023
Veronika Miller

Alt+Shift+F1: Vloží nový list

Alt+Shift+F1 vloží nový list, stejně jako zkratka „Shift+F11“.

2023
Veronika Miller

Ctrl+ Zpětné lomítko: Statická hodnota

Ctrl+zpětné lomítko () vybere buňky, které neodpovídají vzorci nebo statické hodnotě v aktivní buňce.

2023
Veronika Miller

Jak vytvořit osnovu pro vaše data

V Excelu je jedním ze způsobů, jak rychle vypočítat data podle kategorií, použít příkaz Seskupit. Máte například seznam chlapců a dívek ze třídy a jejich skóre, jak je uvedeno níže. Chcete-li použít skupinový příkaz k rychlému výpočtu průměrného skóre pro chlapce a dívky, postupujte podle následujících kroků.

2023
Veronika Miller

Alt+F11: Microsoft Visual Basic for Applications Editor

Alt+F11 otevře editor Microsoft Visual Basic for Applications.

2023
Veronika Miller

Alt+Shift+F10: Zobrazení nabídky pro kontrolu chyb

Alt+Shift+F10 zobrazí nabídku tlačítka pro kontrolu chyb.

2023
Veronika Miller

Alt+R: Otevřete kartu Recenze

Alt+R otevře kartu Recenze z pásu karet.

2023
Veronika Miller

Alt+Q: Otevřete okno Tell Me Box

Alt+Q otevře z pásu karet pole Řekněte mi.

2023
Veronika Miller

Alt+H, D, pak C: Odstranit sloupec

Alt+H, D a poté C pro smazání sloupce.

2023
Veronika Miller

Alt+H: Otevřete kartu Domů

Alt+H otevře kartu Domů z pásu karet.

2023
Veronika Miller

Alt+F: Otevře stránku Soubor

Alt+F otevře stránku Soubor.