Jak zkontrolovat, zda je hodnota liché číslo

Funkce ISODD kontroluje, zda je hodnota liché číslo. Pokud se jedná o liché číslo, výsledek se vrátí na „TRUE“ a vrátí „FALSE“, pokud se nejedná o liché číslo.

Vzorec:

= ISODD (hodnota)

Vysvětlivky:

Hodnota je povinná, výsledek vrátí TRUE, pokud je hodnota liché číslo, nebo vrátí False, pokud to není liché číslo.

Upozornění:

Když je hodnota TEXT, výsledek vrátí #HODNOTA! chyba.

=ISODD(A2)

Buňka A2 je číslo 1, což je liché číslo, vrátí se ISODD(A2). Skutečný .

=ISEVEN(A3)

Buňka A3 je číslo 2, což je sudé číslo, vrátí se ISODD(A3). Nepravdivé .

Stáhnout funkci ISODD