Jak zjistit, zda je hodnota referencí

Funkce ISREF slouží ke kontrole, zda je hodnota odkazem. Výsledek vrátí hodnotu TRUE, pokud se jedná o odkaz, a vrátí hodnotu FALSE, pokud se nejedná o odkaz.

Vzorec:

=ISREF(hodnota)

Vysvětlivky:

Hodnota je povinná, výsledek vrátí hodnotu TRUE, pokud je hodnota odkazem, a vrátí hodnotu False, pokud se nejedná o odkaz.

Příklad:

=ISREF(A2)

Buňka A2 je odkaz, takže ISREF(A2) vrátí Skutečný .

=ISREF(6)

Číslo 6 není odkaz, takže ISREF(6) vrátí Nepravdivé .

Stáhněte si funkci ISREF