Jak získat procento dvou sloupců v kontingenční tabulce

Při práci s kontingenční tabulkou možná budete muset přidat další vypočítaná pole, aby byla kontingenční tabulka lepší. Chcete-li například přidat výpočet procent mezi 2 sloupce, bude to vyžadovat kontingenční tabulka přidat vypočítané pole aby se to stalo.

Krok 1: Klikněte kamkoli do kontingenční tabulky (viz jak vytvořit kontingenční tabulku );

Krok 2: Klikněte na ' Analyzovat ' Tab z pásu karet (nebo Analýza kontingenční tabulky Tab v Excelu 365);Krok 3: Klikněte na ' Pole, položky a sady 'v' Výpočty sekce ';

Krok 4: Vyberte ' Vypočítané pole ' z rozevíracího seznamu;

Krok 5: V novém okně musíte udělat několik věcí:

  • Zadejte název nového pole;
  • Vyberte a vložte první proměnnou z pole;
  • Zadejte lomítko '/';
  • Vyberte a vložte druhou proměnnou z pole.

Krok 6: Klikněte na ' OK ' po a uvidíte, že se do seznamu napravo přidá nové vypočítané pole;

Krok 7: Přetáhněte toto nové pole do části „Hodnoty“ a zobrazí se v kontingenční tabulce.