Jak vytvořit graf s datem a časem na ose X

Při vytváření grafů je běžné mít kategorii jako osu X. Můžete však mít čas mít datum a čas pro osu X. Chcete-li vytvořit graf s datem a časem jako osou X, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Vyberte rozsah dat;

Krok 2: Klikněte na ' Vložit “ z pásu karet

Krok 3: Vyberte „ Seskupený sloupec ' graf ze seznamu grafů;

Krok 4: Získáte sloupcový graf, jak je uvedeno níže;

Krok 5: Změna osy X: Klikněte pravým tlačítkem na osu X, vyberte ' Formát osy ' z dialogového okna;

Krok 6: V ' Formát osy ', klikněte na ' Číslo sekce ';

Krok 7: Vyberte formát, který chcete mít pro graf;

Krok 8: Pokud potřebujete zachovat pouze datum bez času, musíte vybrat ' datum ' pod ' Kategorie ';

Krok 5: Když vyberete formát data, graf se změní na níže uvedený graf ' 2012-03-14 '.