Jak vypočítat věk v měsíci

Je jich pár způsoby, jak vypočítat věk v roce , ale pokud potřebujete vypočítat věk v měsíci, je situace mírně odlišná. Počet dní v typickém měsíci může být kterýkoli ze 4 čísel: 28, 29, 30 nebo 31.

Pokud bychom spočítali dny mezi těmito dvěma daty a pak je vydělili určitým číslem, dostali bychom počet měsíců. To však nebude příliš přesné kvůli 4 variantám.

Jedním ze způsobů, jak vypočítat věk v měsíci, je použít Funkce DATEDIF , která počítá počet dní, měsíců nebo let mezi dvěma daty.Zkopírujte prosím následující vzorec pro výpočet věku v měsíci.

=DATEDIF(A2; B2; 'M')

Kde A2 je počáteční datum a B2 je koncové datum. 'M' je typ výpočtu. Různé typy výpočtů naleznete v tabulce níže.

'Y' Počet let
'M' Počet měsíců
'D' Počet dní
'MD' Rozdíl při ignorování let a měsíců
'YM' Rozdíl při ignorování let a dnů
'YD' Rozdíl při ignorování roku

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o počet celých měsíců mezi těmito dvěma daty. Například od 20. května 2011 do 1. dubna 2012 je při použití funkce DATEDIF 10 měsíců, dokonce i skutečné dny mezi nimi jsou o 11 dní delší.