Jak vypočítat první den v měsíci

Odlišný od výpočet posledního dne v měsíci , je mnohem jednodušší vypočítat první den v měsíci.

Pro poslední den v měsíci existují 4 různá data (např. 28. února, 29. února, 30. dubna a 31. března), ale první den v měsíci je vždy stejný.

Chcete-li získat první den v měsíci, použijte níže uvedený vzorec:=DATUM(ROK(A2);MĚSÍC(A2);1)

Kde A2 je buňka s datem.

YEAR(A2) vrátí rok data a MONTH(A2) vrátí měsíc data.