Jak vypočítat poslední den v měsíci

Existují různé metody pro výpočet posledního dne v měsíci. Nejjednodušší způsob je použít Funkce EOMONTH , která vrací poslední den v měsíci, který je zadaným počtem měsíců před nebo po datu zahájení.

1. Funkce EOMONTH

Pro výpočet posledního dne v měsíci použijte níže uvedený vzorec.=EOMONTH(A2;0)

Kde A2 je buňka s datem a 0 znamená aktuální měsíc.

Změníte 0 na jakákoli jiná čísla, kde kladné číslo znamená následující měsíce a záporné číslo měsíce předcházející.

Například =EOMONTH(A2,3) vrátí poslední den v měsíci 3 měsíce po datu v buňce A2.

2. Funkce DATE

Poslední den v měsíci se liší měsíc od měsíce, ale první den je vždy stejný, takže můžete získat první den dalšího měsíce a poté mínus jeden den zpět, abyste získali poslední den v měsíci.

=DATUM(ROK(A2),MĚSÍC(A2)+1,1)-1