Jak vypočítat dny v roce data

V gregoriánském kalendáři je 365 dní v běžném roce a 366 dní v přestupném roce. Přestupný rok je přesně dělitelný čtyřmi, kromě let, které jsou přesně dělitelné 100. Tyto stoleté roky jsou však přestupnými roky, pokud jsou přesně dělitelné 400.

Pokud máte seznam dat, některá z nich jsou běžné roky a některá jsou přestupné roky. Chcete-li zjistit počet dní v roce na základě data, použijte níže uvedený vzorec.

=DAYS(DATE(YEAR(A2);12;31), DATE(YEAR(A2);1,1))+1Kde A2 je buňka s datem. DATE(YEAR(A2);12,31) vrátí poslední den roku a DATE(YEAR(A2);1,1) vrátí první den roku.

Funkce DAYS vrací počet dní mezi dvěma daty s níže uvedenou syntaxí:

=DAYS(datum_konce, datum_zahájení)

Prosím zkontrolujte jak vypočítat dny v měsíci na dny v měsíci.