Jak vypočítat dny v měsíci data

Chcete-li počítat dny v měsíci, můžete použít Funkce DEN a Funkce EOMONTH .

Funkce DAY vrátí den data, např. „18. ledna 2016“ vrátí 18, den v lednu.

Funkce EOMONTH vrací poslední den v měsíci, který je zadaným počtem měsíců před nebo po počátečním datu.Pro výpočet dnů v měsíci data použijte prosím následující vzorec.

=DAY(EOMONTH(A2;0))

Kde A2 je buňka s datem.

Příklad: Chcete-li vypočítat dny v měsíci s datem 1. listopadu 2015 v buňce A3

– EOMONTH(A3,0) se vrací poslední den v listopadu, což je 30. listopad 2015.

– DAY(EOMONTH(A3,0)) vrátí den data 30. listopadu 2015, což je 30.

Prosím zkontrolujte jak vypočítat dny v roce na dny v roce.