Jak upravit hodnotu osy, aby se změnil vzhled grafu.

V mnoha situacích může být nutné upravit hodnotu osy, aby váš graf vypadal lépe, pokud je to situace, postupujte podle následujících kroků.

Vytvořte například sloupcový graf s níže uvedenými údaji.

Krok 1: Vyberte data a poté v Vložit Tab, klikněte Seskupený sloupec v 2D sloupec sekce.

Krok 2: Poté získáte níže uvedený graf.

Krok 3: Aby rozdíly mezi regiony vypadaly lépe, můžete změnit minimální hodnotu osy Y:

– Dvakrát klikněte na osu Y;

– V okně Axis option změňte minimální hodnotu na 10 (změňte prosím na základě vašich vlastních dat);

Krok 4: Nyní se graf změní na níže uvedený a rozdíly mezi regiony jsou zřejmé.

Stáhnout příklad