Jak přidat osu X do grafu

Když nejprve vytvoříte graf v Excelu , osa X se standardně zobrazí ve spodní části grafu. V případě, že osa X zmizí, můžete ji vždy vrátit zpět pomocí následujících kroků:

Krok 1: Pokud pracujete s Excelem 2016 nebo novějším, můžete použít úchyt prvku. Klikněte na graf a vpravo od grafu se zobrazí 3 ikony;

Krok 2: Klikněte na znaménko plus , uvidíte seznam ' Prvky grafu ' jako je osa, názvy os, nadpis grafu atd.;

Krok 3: Pokud osa zmizí, pole před „ Sekery ' by mělo zůstat nezaškrtnuté. Zaškrtněte políčko a v grafu se objeví osa;

Krok 4: Chcete-li mít pouze osu X nebo osu Y, klikněte na trojúhelník za ' Sekery “ a vyberte „ Primární horizontální ' pro osu X nebo ' Primární vertikální ' pro osu Y.

Pokud pracujete se starší verzí (nebo jakoukoli verzí), můžete název grafu získat zpět pomocí následujících kroků:

Krok 1: Klikněte na graf a uvidíte „ Design ' karta z pásu karet;

Krok 2. V ' Design 'Tab, klikněte' Přidat prvek grafu ';

Krok 3. Klikněte na ' Sekery 'a vyberte' Primární horizontální ' pro osu X nebo vyberte ' Primární vertikální ' pro osu Y;

Krok 4. V grafu se nyní zobrazí osy.

Stáhnout příklad