Jak přidat oddělovač tisíců podle vzorce

Při práci s velkými čísly je často potřebujete formátovat s oddělovači tisíců. Můžeš zaškrtněte zde, pokud chcete pouze formátovat čísla s oddělovačem tisíců .

Při slučování čísel s textem však budou čísla v různých buňkách a nelze je formátovat. V takovém případě použijte k přidání oddělovače tisíců následující vzorec.

=TEXT(B2,'0,000,00')&' '&A2Kde '0 000,00' znamená přidat oddělovač tisíců a zachovat 2 desetinná místa. Pokud je však číslo menší než 1000, vynutí to, aby číslo mělo formát '0 000,00'. Například 0,16 se zobrazí jako 0 000,16, což není to, co chceme.

Chcete-li zobrazit bez 0, když je číslo menší než 1000, a přidat oddělovač tisíců, změňte „0,000,00“ na „#,###.##“, kde se 0,16 zobrazí jako „.16“.

=TEXT(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEXT(B2','#,###.00')&' '&A2

Chcete-li změnit tisíc na 'K', zkontrolujte jak naformátovat tisíc do K podle vzorce .