Jak přidat název osy do grafu

Když nejprve vytvoříte graf v Excelu , normálně v grafu není žádný název osy. Chcete-li přidat názvy os, postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Pokud pracujete s Excelem 2016 nebo novějším, můžete použít úchyt prvku. Klikněte na graf a vpravo od grafu se zobrazí 3 ikony;

Krok 2: Klikněte na znaménko plus, zobrazí se seznam „ Prvky grafu ' jako je osa, názvy os, nadpis grafu atd.;Krok 3: Zaškrtněte políčko před „ Názvy os “, uvidíte název osy jak dole pro osu X, tak vlevo pro osu Y;

Krok 4: Pokud si chcete ponechat pouze nadpis osy X nebo nadpis osy Y, buď jeden smažte, pokud získáte oba, nebo klikněte na trojúhelník za „ Názvy os 'a vyberte' Primární horizontální 'nebo' Primární vertikální '.

Pokud pracujete se starší verzí (nebo jakoukoli verzí), můžete název grafu získat zpět pomocí následujících kroků:

Krok 1: Klikněte na graf a uvidíte „ Design ' karta z pásu karet;

Krok 2. V ' Design 'Tab, klikněte' Přidat prvek grafu ';

Krok 3. Klikněte na ' Názvy os 'a vyberte' Primární horizontální 'nebo' Primární vertikální ';

Krok 4. V grafu se nyní zobrazí název osy.

Stáhnout příklad