Jak převést text na formát data (100 příkladů)

Existuje mnoho různých způsobů, jak napsat datum. Pokud získáte seznam dat, abyste je převedli do jiných formátů, můžete nejprve zkontrolovat ' Formátování buněk 'metoda.' . Pokud tato metoda nefunguje, vaše data budou pravděpodobněji v textovém formátu.

Kombinací roku, měsíce, dne a oddělovačů může být nekonečno. Následuje 100 běžných textových formátů data a vzorce pro jejich převod na skutečná data. Po převodu textu do formátu data můžete použít metoda formátování buněk znovu pro přenos do požadovaného formátu.

Skupina 1: 10místný text a 4místný rok (kliknutím na textové datum získáte vzorec)01252015 20150125
25.01.2015 25.01.2015
01-25-2015 2015-01-25
25.01.2015 25. 1. 2015
01 25 2015 2015 01 25

Skupina 2: 6místný text s 2místným rokem (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

012515 150125
01.25.15 15.01.25
01-25-15 15-01-25
01/25/15 01/15/25
01 25 15 15 01 25

Skupina 3: 9 číslic se 3 písmeny měsíc (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

25. ledna 2015 25. ledna 2015
25. ledna 2015 25.ledna 2015
25. ledna 2015 25. ledna 2015
25. ledna 2015 25. ledna 2015
25. ledna 2015 25. ledna 2015

Skupina 4: 9 číslic se 3 písmeny měsíc a čas (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20

Skupina 5: 3 písmena měsíc a den v týdnu (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

Čt 25. ledna 2015 ČT252015
Čt.2015.25.ledna Čt.25.1.2015
Čt-2015-25. ledna Čt-25.1.2015
čt / 2015 / led / 25 Čt / led / 25/2015
Čt 25. ledna 2015 Čt 25. ledna 2015

Skupina 6: 3 písmena měsíc v týdnu a čas (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

Čt2015 25. ledna 1:30:20 ČT252015 1:30:20
Čt.2015.25.ledna 1:30:20 Čt.25.ledna 2015 1:30:20
Čt-2015-25. ledna 1:30:20 Čt-25. ledna 2015 1:30:20
Čt / 2015 / 25. ledna 1:30:20 Čt / led / 25. 2015 1:30:20
Čt 25. ledna 2015 1:30:20 Čt 25. ledna 2015 1:30:20

Skupina 7: Celý název měsíce a 4 číslice roku (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

25. ledna 2015 ledna 252015
25. ledna 2015 2015.leden.25
25. ledna 2015 2015-25. ledna
25. ledna 2015 2015/leden/25
25. ledna 2015 25. ledna 2015

Skupina 8: Celý název měsíce, 4 číslice roku a času (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 2015.leden.25 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 2015-leden-25 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20
25. ledna 2015 1:30:20 25. ledna 2015 1:30:20

Skupina 9: Název celého měsíce a dne v týdnu (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

Čtvrtek 25. ledna 2015 Čtvrtek ledna 252015
Čtvrtek.2015.leden.25 Čtvrtek.25.ledna.2015
Čtvrtek-25.ledna-2015 Čtvrtek-25.ledna-2015
Čtvrtek/25.ledna/2015 Čtvrtek/leden/25/2015
Čtvrtek 25. ledna 2015 Čtvrtek 25. ledna 2015

Skupina 10: Název a čas celého měsíce v týdnu (kliknutím na textové datum získáte vzorec)

Čtvrtek 2015 25. ledna 1:30:20 Čtvrtek ledna 252015 1:30:20
Čtvrtek.2015.25.ledna 1:30:20 Čtvrtek.25.ledna 2015 1:30:20
Čtvrtek-2015-25. ledna 1:30:20 Čtvrtek-25. ledna 2015 1:30:20
Čtvrtek/25. ledna 2015 1:30:20 Čtvrtek/25. ledna 2015 1:30:20
Čtvrtek 2015 25. ledna 1:30:20 Čtvrtek 25. ledna 2015 1:30:20

Při převodu textu na datum je důležité extrahovat rok, měsíc a den a poté je spojit pomocí použití funkce DATE .

Skupina 1: 10 číslic se 4 číslicemi roku

Text obsahuje 10 číslic se čtyřmístným rokem, ale rok, měsíc a den jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: textové datum '01252015' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,3,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

= DATUM(RIGHT(A1;4);LEFT(A1;2);STŘED(A1;3;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 2: Text datum '01.25.2015' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =DATE(RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4);LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 3: Text datum '01-25-2015' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4);LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 4: Text '01/25/2015' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4);LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 5: Text '01 25 2015' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4);LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 6: Text „20150125“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,5,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4);MID(A1;5;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 7: Text datum '2015.01.25' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,6,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4);MID(A1;6;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 8: Text datum '2015-01-25' v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,6,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4);MID(A1;6;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 9: Textové datum „25. 1. 2015“ v buňce A1

Krok 1: Nejprve extrahujte rok, měsíc a den;

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,6,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4);MID(A1;6;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 10: Textové datum „2015 01 25“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,6,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4);MID(A1;6;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Skupina 2: 6místný text s 2místným rokem

Text obsahuje 6 číslic se 2 číslicemi rok, ale rok, měsíc a den jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Textové datum '012515' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,3,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;2)+2000,LEFT(A1;2);MID(A1;3;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 2: Text datum '01.25.15' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;2)+2000,LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 3: Text datum '01-25-15' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;2)+2000,LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 4: Text datum '01/25/15' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;2)+2000,LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 5: Textové datum '01 25 15' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =LEFT(A1,2), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;2)+2000,LEFT(A1;2);MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 6: Textové datum '150125' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,3,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;2)+2000,MID(A1;3;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 7: Text datum '15.01.25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,4,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;2)+2000,MID(A1;4;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 8: Text datum '15-01-25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,4,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;2)+2000,MID(A1;4;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 9: Text datum '15/01/25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,4,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;2)+2000,MID(A1;4;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Příklad 10: Textové datum '15 01 25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,2)+2000, což je rok 2015
 • Měsíc: =MID(A1,4,2), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;2)+2000,MID(A1;4;2);RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formátování buněk'. .

Skupina 3: 9 číslic se 3 písmeny měsíc

Text obsahuje 9 číslic se 3 písmeny měsíc, ale rok, měsíc a den jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum 'Jan252015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4);MĚSÍC(HODNOTA DATA(VLEVO(A1;3)&'1')),MID(A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,FIND('.',A1,FIND('.,'A1)+1)-FIND('.',A1)-1), což je 25 (pokud je text Jan .8.2015, výsledek vrátí 8; pokud je text Jan.08.2015, výsledek vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4); MĚSÍC(HODNOTA DATA(VLEVO(A1;3)&'1')), PŮL(A1;5; NAJÍT('.',A1,NAJÍT('.;A1)+ 1) – NAJÍT('.',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Text datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-FIND('-',A1)-1), což je 25 (pokud je text Jan -8-2015, výsledek vrátí 8; pokud je text Jan-08-2015, výsledek vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1;3)&'1')), PŮL (A1;5,NAJÍT('-',A1, NAJÍT('-',A1)+ 1) – NAJÍT('-',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)-FIND('/',A1)-1), což je 25 (pokud je text Jan /8/2015, výsledek vrátí 8; pokud je text Jan/08/2015, výsledek vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1;3)&'1')), PŮL(A1;5; NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+ 1) – NAJÍT('/',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Text datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,FIND(',',A1)-FIND(' ',A1)-1), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), PŮL(A1;5, NAJÍT(',',A1) – NAJÍT(' ',A1)- 1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum „25.01.2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;3,3)&'1')), což je 01
 • Den: =LEFT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4); MĚSÍC(HODNOTA DATA(MID(A1;3;3)&'1')), VLEVO(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum '25.1.2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATUMHODNOTA(MID(A1,FIND('.',A1)+1,FIND('.',A1,FIND('.',A1)+1)-FIND('.',A1) -1)&'1')), což je 01 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 01; pokud je text 08. ledna 2015, výsledek vrátí 01)
 • Den: =LEFT(A1,FIND('.',A1)-1), což je 25 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 8; pokud je text 8. ledna 2015, výsledek se vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('.',A1)+1,NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)-NAHLEDAT ('.',A1)-1)&'1')), VLEVO(A1, NAJÍT('.',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Textové datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND('-',A1)+1,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-FIND('-',A1)) -1)&'1')), což je 01 (pokud je text 8-Jan-2015, výsledek vrátí 01; pokud je text 08-Jan-2015, výsledek vrátí 01)
 • Den: =LEFT(A1,FIND('-',A1)-1), což je 25 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 8; pokud je text 8. ledna 2015, výsledek se vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('-',A1)+1,FIND('-',A1, NAJÍT('-',A1)+1) – NAJÍT) ('-',A1)-1)&'1')), VLEVO(A1, NAJÍT('-',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND('/',A1)+1,FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)-FIND('/',A1) -1)&'1')), což je 01 (pokud je text 8/1/2015, výsledek vrátí 01; pokud je text 08/led/2015, výsledek vrátí 01)
 • Den: =LEFT(A1,FIND('/',A1)-1), což je 25 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 8; pokud je text 8. ledna 2015, výsledek se vrátí 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('/',A1)+1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1) -NAJÍT) ('/',A1)-1)&'1')), VLEVO(A1, NAJÍT('/',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND(' ',A1)+1,FIND(',',A1)-FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 01; pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 01)
 • Den: =LEFT(A1,FIND(' ',A1)-1), což je 25 (pokud je text 8. ledna 2015, výsledek vrátí 8; pokud je text 8. ledna 2015, vrátí se výsledek 08)

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, FIND(' ',A1)+1, FIND(',',A1) – FIND(' ',A1)-1)&'1 ')), VLEVO(A1, NAJÍT(' ',A1)-1))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 4: 9 číslic se 3 písmeny měsíc a čas

Text obsahuje 9 číslic se 3 písmeny měsíc a čas, ale rok, měsíc a den jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum „2015Jan25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,8,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4); MĚSÍC(HODNOTA DATA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;8;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum '2015.Jan.25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,10,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6;3)&'1')), PŮL (A1;10;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Text datum „2015-Jan-25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,10,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6;3)&'1')), PŮL (A1;10;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „2015/Jan/25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,10,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6;3)&'1')), PŮL (A1;10;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Textové datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,10,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6;3)&'1')), PŮL (A1;10;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum 'Jan252015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,6,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;6;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), PŮL (A1;4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum '25. ledna 2015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,8,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;8;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), MID(A1;5;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,8,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;8;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), MID(A1;5;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,8,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;8;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), MID(A1;5;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,8,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1;3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;8;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1;3)&'1')), MID(A1;5;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 5: 3 písmena měsíc a den v týdnu

Text obsahuje 3 písmena měsíc a den v týdnu, ale rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Textové datum „Čt2015Jan25“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;8,3)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;4;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;8;3)&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum 'Čt.2015.25.ledna' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Textové datum „Čt-2015-25. ledna“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „Čt/2015/1/25“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Textové datum „Čt 25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Textové datum „Čt.252015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;4,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,7,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;4;3)&'1')), PŮL (A1;7;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum 'Čt. 25. 1. 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum 'Čt-25-2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum „Čt/1/25/2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „Čt 25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 6: 3 písmena měsíc v týdnu a čas

Text obsahuje 3 písmena měsíc a den v týdnu plus čas, ale rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Textové datum „Čt2015Jan25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;8,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,11,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;4;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;8;3)&'1')), PŮL (A1;11;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum 'Čt. 2015. Jan. 25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,14,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), PŮL (A1;14;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Textové datum „Čt-2015-25. ledna 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,14,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), PŮL (A1;14;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „Čt/2015/25. ledna 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,14,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), PŮL (A1;14;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Textové datum „Čt 25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,5,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;10,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,14,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;5;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;10;3)&'1')), PŮL (A1;14;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Textové datum 'Čt252015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,9,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;4,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,7,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;9;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;4;3)&'1')), PŮL (A1;7;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum 'Čt. 25. ledna 2015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,12,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;12;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum „Čt-25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,12,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;12;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum „Čt/25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,12,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;12;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „Čt 25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,12,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;5,3)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1;12;4); MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5;3)&'1')), PŮL (A1;9;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 7: Celý název měsíce a 4 číslice roku

Text obsahuje celý název měsíce a 4 číslice roku. Rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1,NAJÍT(' ',A1)-1)&'1')), PŮL (A1,NAJÍT(' ',A1)+1,2 ))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(.','A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('.,'A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1,NAJÍT('.',A1)-1)&'1')), PŮL (A1,NAJÍT('.',A1)+1 ,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Text datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND('-',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('-',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1, NAJÍT('-',A1)-1)&'1')), PŮL (A1,NAJÍT('-',A1)+1 ,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND('/',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('/',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(HODNOTA DATA(VLEVO(A1,NAJÍT('/',A1)-1)&'1')), PŮL (A1,NAJÍT('/',A1)+1 ,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Text datum '25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(HODNOTA DATA(VLEVO(A1, NAJÍT(' ',A1)-1)&'1')), PŮL (A1,NAJÍT(' ',A1)+1,2 ))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum 'leden252015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,DÉLKA(A1)-6)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,LEN(A1)-5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(VLEVO(A1,DÉLKA(A1)-6)&'1')), PŮL (A1,DÉLKA(A1)-5,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum '2015.leden.25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATUMHODNOTA(MID(A1;6,FIND('.',A1,FIND('.,'A1)+1)-FIND('.,'A1)-1)&'1')) , což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6,FIND('.', A1,FIND('.',A1)+1)-NAJÍT('.',A1)-1 )&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum '2015-leden-25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-FIND('-',A1)-1)&'1')) , což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6, FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1) – FIND('-',A1)-1 )&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum '2015/leden/25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1;6,FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)-FIND('/',A1)-1)&'1')) , což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6,FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1) – FIND('/',A1)-1 )&'1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,6,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)-FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;6, FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1) – FIND(' ',A1)-1)&' 1')), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 8: Celý název měsíce, 4 číslice roku a času

Text obsahuje celý název měsíce a 4 číslice roku. Rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(',',A1)+2,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND(',',A1)+2,4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1, NAJÍT(' ',A1)-1)&'1')), STŘED(A1, NAJÍT(' ',A1)+1,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('.',A1,FIND('.',A1)+1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(.','A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('.,'A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, NAJÍT('.',A1,NAJÍT('.',A1)+1)+1,4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1, NAJÍT('.',A1)-1 )&'1')), MID(A1; FIND('.',A1)+1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Text datum „24. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND('-',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('-',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, NAJÍT('-',A1, NAJÍT('-',A1)+1)+1,4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1, NAJÍT('-',A1)-1) )&'1')), MID(A1; FIND('-;A1)+1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND('/',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND('/',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, IND('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1)+1,4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1, NAJÍT('/',A1)-1) )&'1')), MID(A1; FIND('/',A1)+1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Text datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(LEFT(A1,FIND(' ',A1)-1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, NAJÍT(' ',A1, NAJÍT(' ',A1)+1)+1,4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(LEFT(A1, NAJÍT(' ',A1)-1)&' 1')), MID(A1; NAJÍT(' ',A1)+1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum '2015Leden25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,5,FIND(' ',A1)-3-4)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1;5, NAJÍT(' ',A1)-3-4)&'1')), PŮL(A1, NAJÍT(' ',A1) -2,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Textové datum „2015.ledna.25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATUMHODNOTA(MID(A1,FIND('.',A1)+1,FIND('.',A1,FIND('.',A1)+1)-FIND('.',A1) -1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('.',A1)+1, NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1) – NAJÍT (.'',A1)-1)&'1')), MID(A1; FIND(' ',A1)-2,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum '2015-Leden-25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND('-',A1)+1,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-FIND('-',A1)) -1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('-',A1)+1, NAJÍT('-',A1, NAJÍT('-',A1)+1) – NAJÍT) ('-',A1)-1)&'1')), MID(A1, FIND(' ',A1)-2,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum „2015/Leden/25 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND('/',A1)+1, FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)-FIND('/',A1) -1)&'1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT('/',A1)+1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1)- NAJÍT ('/',A1)-1)&'1')), MID(A1; FIND(' ',A1)-2;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =LEFT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(DATEVALUE(MID(A1,FIND(' ',A1)+1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)-FIND(' ',A1)-1)& '1')), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)+1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(LEFT(A1;4), MĚSÍC(DATUMHODNOTA(MID(A1, NAJÍT(' ',A1)+1, NAJÍT(' ',A1, NAJÍT(' ',A1)+1) – NAJÍT(' ') ,A1)-1)&'1')), MID(A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 9: Název celého měsíce a dne v týdnu

Text obsahuje celé názvy měsíců a dnů v týdnu. Rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum 'čtvrtek2015leden25' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('den',A1)+3,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('den',A1)+7,DÉLKA(A1)-2-find('den',A1)-6)&'1'), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, NAJÍT('den';A1)+3,4); MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('den',A1)+7, DÉLKA(A1)-2- NAJÍT('den' ,A1)-6)&'1'), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum „čtvrtek.2015.25.ledna“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('.',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('.',A1,FIND('.',A1)+1)+1, FIND('.',A1,FIND('.',A1,FIND(' .',A1)+1)+1)-FIND('.',A1, FIND('.,'A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(POLU(A1, NAJÍT('.',A1)+1,4), MĚSÍC(PŘED(A1, NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)+1, NAJÍT ('.',A1,NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)+1)-NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)- 1)&'1'), VPRAVO(A1,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Text datum „čtvrtek-2015-25. ledna“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('-',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)+1, FIND('-',A1,FIND('-',A1,FIND(' -',A1)+1)+1) -FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,NAJÍT('-',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('-',A1, NAJÍT('-',A1)+1)+1,NAJÍT ('-',A1, FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)+1)- FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)- 1)&'1'), VPRAVO(A1,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „čtvrtek/2015/leden/25“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('/',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)+1,FIND('/',A1,FIND('/',A1,FIND(' /',A1)+1)+1)-FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(PŘED(A1,NAJÍT('/',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1)+1, NAJÍT ('/',A1, FIND('/',A1,FIND('/',A1)+1)+1)-FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)- 1)&'1'), VPRAVO(A1,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Textové datum „čtvrtek 25. ledna 2015“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)) +1)+1) – FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =RIGHT(A1,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(PŘED(A1,NAJÍT(' ',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT(' ',A1, NAJÍT(' ',A1)+1)+1, NAJÍT(' ') ,A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)- FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)-1)&'1'), RIGHT(A1;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum 'čtvrtekleden252015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('den',A1)+3, DÉLKA(A1)-6- FIND('den',A1)-2)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,LEN(A1)-5,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(RIGHT(A1;4); MĚSÍC(MID(A1; NAJÍT('den;A1)+3; DÉLKA(A1)-6- NAJÍT('den;A1)-2)&'1') , MID(A1;DÉLKA(A1)-5;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum 'čtvrtek.ledna.25.2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('.',A1)+1, FIND('.',A1, FIND('.,'A1)+1)- FIND('.',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,LEN(A1)-6,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4); MĚSÍC(POLU(A1; NAJÍT('.',A1)+1, NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)- NAJÍT(' .',A1)-1)&'1'), MID(A1;DÉLKA(A1)-6,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum 'čtvrtek-25. ledna-2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('-',A1)+1,FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-FIND('-',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,LEN(A1)-6,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4), MĚSÍC(PŘED(A1,NAJÍT('-;A1)+1, NAJÍT('-',A1,NAJÍT('-',A1)+1)- NAJÍT(' -',A1)-1)&'1'), MID(A1;DÉLKA(A1)-6,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum 'čtvrtek/leden/25/2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('/',A1)+1, FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)- FIND('/',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1, LEN(A1)-6,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4); MĚSÍC(POLU(A1; NAJÍT('/',A1)+1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1) – NAJÍT(' /',A1)-1)&'1'), MID(A1;DÉLKA(A1)-6,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Text datum 'čtvrtek 25. ledna 2015' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =RIGHT(A1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND(' ',A1)+1, FIND(' ',A1,FIND(' ',A1)+1)-FIND(' ',A1)-1)&'1 '), což je 01
 • Den: =MID(A1,LEN(A1)-6,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(VPRAVO(A1;4),MĚSÍC(PŘED(A1, NAJÍT(' ',A1)+1, NAJÍT(' ',A1,NAJÍT(' ',A1)+1) – NAJÍT(' ',A1) )-1)&'1'), MID(A1,DÉLKA(A1)-6,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Skupina 10: Název a čas celého měsíce v týdnu

Text obsahuje celé názvy měsíců a dnů v týdnu a čas. Rok, měsíc, den a den v týdnu jsou v různém pořadí s různými oddělovači včetně mezer.

Příklad 1: Text datum 'čtvrtek2015ledna25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('den',A1)+3,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('den',A1)+7, FIND(' ',A1)-3-FIND('den',A1)-6)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(POLU(A1, NAJÍT('den',A1)+3,4), MĚSÍC(PŘED(A1, NAJÍT('den',A1)+7, NAJÍT(' ',A1)-3- NAJÍT( 'den',A1)-6)&'1'), MID(A1, FIND(' ',A1)-2,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 2: Text datum 'čtvrtek.2015.ledna.25 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('.',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('.',A1, FIND('.',A1)+1)+1, FIND('.',A1, FIND('.',A1,FIND(' .',A1)+1)+1)- FIND('.',A1,FIND('.,'A1)+1)-1)&' 1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(POLU(A1, NAJÍT('.',A1)+1,4), MĚSÍC(PŘED(A1, NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)+1, NAJÍT ('.',A1, NAJÍT('.',A1,NAJÍT('.',A1)+1)+1)- NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.',A1)+1)- 1)&'1'), MID(A1;FIND(' ',A1)-2;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 3: Textové datum „Čtvrtek-2015-25. ledna 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('-',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)+1, FIND('-',A1,FIND('-',A1, FIND(' -',A1)+1)+1)-FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND('-',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, FIND('-',A1,FIND('-',A1)+1)+1, NAJÍT ('-',A1, FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)+1)- FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)- 1)&'1'), MID(A1; NAJÍT(' ',A1)-2;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 4: Text datum „čtvrtek/2015/25. ledna 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND('/',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)+1, FIND('/',A1, FIND('/',A1, FIND(' /',A1)+1)+1) – FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-2,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(PŘED(A1,NAJÍT('/',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/',A1)+1)+1, NAJÍT ('/',A1, FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)+1)- FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)- 1)&'1'), MID(A1; NAJÍT(' ',A1)-2;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 5: Textové datum „čtvrtek 25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)+1,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1) +1)+1)- FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)-1)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1, FIND(':',A1)-4,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(PŘED(A1,NAJÍT(' ',A1)+1,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT(' ',A1, NAJÍT(' ',A1)+1)+1, NAJÍT(' ') ,A1,FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)+1)- FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)-1)&'1'), MID(A1;FIND(':',A1)-4;2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 6: Text datum 'čtvrtekleden252015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND('den',A1)+3, FIND(' ',A1)-6- FIND('den',A1)-3)&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-6,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), MĚSÍC(MID(A1, FIND('den',A1)+3, FIND(' ',A1)-6- NAJÍT(' den',A1)-3)&'1'), MID(A1,FIND(' ',A1)-6,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 7: Text datum 'čtvrtek.ledna.25.2015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('.',A1)+1, FIND('.',A1, FIND('.',A1)+1)- FIND('.',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-7,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), MĚSÍC(MID(A1,FIND('.',A1)+1, NAJÍT('.',A1, NAJÍT('.' ,A1)+1)- NAJÍT('.',A1)-1)&'1'), MID(A1,NAJÍT(' ',A1)-7,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 8: Text datum 'čtvrtek-25. ledna-2015 1:30:20' v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('-',A1)+1, FIND('-',A1, FIND('-',A1)+1)- FIND('-',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-7,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1, NAJÍT(' ',A1)-4,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('-',A1)+1, NAJÍT('-',A1, NAJÍT('-') ,A1)+1)- NAJÍT('-',A1)-1)&'1'), MID(A1, NAJÍT(' ',A1)-7,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 9: Text datum „čtvrtek/25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1,FIND('/',A1)+1, FIND('/',A1, FIND('/',A1)+1)- FIND('/',A1)-1 )&'1'), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(' ',A1)-7,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND(' ',A1)-4,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT('/',A1)+1, NAJÍT('/',A1, NAJÍT('/') ,A1)+1)- FIND('/',A1)-1)&'1'), MID(A1,FIND(' ',A1)-7,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .

Příklad 10: Textové datum „čtvrtek 25. ledna 2015 1:30:20“ v buňce A1

Krok 1: Chcete-li nejprve extrahovat rok, měsíc a den:

 • Rok: =MID(A1,FIND(':',A1)-6,4), což je rok 2015
 • Měsíc: =MONTH(MID(A1, FIND(' ',A1)+1, FIND(' ',A1, FIND(' ',A1)+1)- FIND(' ',A1)-1)&'1 '), což je 01
 • Den: =MID(A1,FIND(':',A1)-9,2), což je 25

Krok 2: Sloučení roku, měsíce a dne dohromady pomocí funkce DATE :

=DATUM(MID(A1,FIND(':',A1)-6,4), MĚSÍC(MID(A1, NAJÍT(' ',A1)+1, NAJÍT(' ',A1, NAJÍT(' ',A1) )+1)- FIND(' ',A1)-1)&'1'), MID(A1,FIND(':',A1)-9,2))

Krok 3: Změňte buňku A1 ve vzorci a změňte formát data pomocí metoda 'formbackgroundat cells'. .