Jak převést čísla na miliony v Excelu

Při práci s velkými čísly je často potřeba zaokrouhlit. Pokud potřebujete zaokrouhlit na tisíce, prosím zkontrolujte zde . Pokud potřebujete zaokrouhlit na miliony, použijte prosím Funkce ROUND .

=ROUND(A2;-6)

Když je stotisícová číslice 5 nebo vyšší, výsledek se zaokrouhlí nahoru, když je stotisícová číslice menší než 5, výsledek se zaokrouhlí dolů.Pokud potřebujete zaokrouhlit všechna čísla nahoru, i když je stotisícová číslice menší než 5, budete muset použít Funkce ROUNDUP .

=ROUNDUP(A2;-6)

Pokud potřebujete zaokrouhlit všechna čísla dolů, i když je stotisícová číslice 5 nebo větší, budete muset použít Funkce ROUNDDOWN .

=ROUNDDOWN(A2;-6)