Jak přesunout list do jiného souboru v Tabulkách Google

Při kopírování listu v souboru můžete použijte ' Duplikát 'příkaz . Při kopírování listu do nového souboru nebo existujícího souboru potřebujete ' Kopírovat do 'příkaz, který je stejný jako' Přesunout a zkopírovat “ z aplikace Microsoft Excel.

Krok 1: Otevřete sešit a klikněte pravým tlačítkem na název karty;

Krok 2: Klikněte na ' Kopírovat do ' z dialogového okna;Krok 3: Vyberte ' Nová tabulka ' pokud chcete list jako jeden soubor, jinak vyberte ' Stávající tabulka ';

Krok 4: Jakmile bude nový soubor připraven, obdržíte zprávu;

Krok 5: Upozorňujeme, že nově vytvořený dokument má název „ Tabulka bez názvu “, změňte název následujícím způsobem jak pojmenovat nebo přejmenovat tabulku Google .