Jak používat textovou funkci

Funkce TEXT slouží k převodu hodnot na text ve vámi zadaném formátu. Podrobnosti naleznete níže nebo zkontrolujte více textových funkcí .

Vzorec:

=TEXT(hodnota, formát_text)

Vysvětlivky:

– Hodnota je povinná, hodnota, kterou potřebujete převést na text, například číselnou hodnotu.

– Formát_textu je povinný, formát, který chcete v novém textu, například „mm/dd/rrrr“.

Upozornění:

Argument format_text nemůže obsahovat hvězdičku (*).

Příklad: Převeďte číslo '1234.567' na text bez desetinného místa.

=T(1234,567,'#') nebo =T(1234,567,'0')

Výsledek vrátí 1235.

Stáhnout: Textová funkce