Jak používat funkci TRIM

Funkce TRIM slouží k odstranění nadbytečných mezer kromě jednotlivých mezer mezi slovy.

Vzorec:

=TRIM(text)Vysvětlivky:

Text je povinný, text, který potřebujete k odstranění mezer.

Upozornění:

Funkce TRIM nemůže odstranit pevný znak mezery  , který se běžně používá na webových stránkách.

Příklad: Odeberte přebytečné mezery v buňce A3.

= TRIM(A3)

Nadbytečné mezery uprostřed v buňce A3 byly odstraněny a vrátil se výsledek 'Jak používat funkci Trim'.

Stáhnout: Funkce TRIM