Jak používat funkci TODAY

Funkce DNES je jednou z nejoblíbenější datovací funkce a vrátí pořadové číslo aktuálního data.

Vzorec:

= DNES()Vysvětlivky:

Funkce Dnes se může vrátit k datu v závislosti na formátu vaší buňky a sériové číslo můžete zkontrolovat změnou formátu data.

Příklad:

Funkci Dnes lze kombinovat s funkcí Rok pro výpočet věku osoby. Pokud například znáte osobu, která se narodila v roce 1977, a můžete pomocí následujícího vzorce získat její dnešní věk.

=YEAR(TODAY())-1977, osobě je 39 let.

Ke stažení: Funkce DNES