Jak používat funkci FACTDOUBLE

Funkce FACTDOUBLE vrací dvojnásobný faktoriál čísla.

Vzorec:

=FACTDOUBLE(číslo)Vysvětlivky:

Číslo je povinné, což je hodnota, která vrací dvojitý faktoriál.

Upozornění:

Pokud je číslo sudé, FACTDOUBLE rovnice: n!! = n(n-2)(n-4)…(4)(2).

Pokud je číslo liché, FACTDOUBLE rovnice: n!! = n(n-2)(n-4)…(3)(1).

Stáhnout: Funkce FACTDOUBLE