Jak používat funkci dolaru

Funkce DOLLAR slouží k převodu čísel na text se symboly měny. Rozdíl mezi funkcí Dollar a formátováním měny příkazu pásu karet je v tom, že funkce Dollar převádí čísla na text, zatímco příkaz zachová čísla jako čísla.

Vzorec:

= DOLLAR(číslo; [desetinná místa])

Vysvětlivky:

Číslo je povinné; čísla, která potřebujete převést do textu se znaky měny.

[Desetinná místa] je volitelná. Počet desetinných míst, která chcete ve výsledcích ponechat.

– Když je vynechán, výchozí desetinné místo pro funkci Dollar je 2.

– Pokud je záporné, výsledek se zaokrouhlí doleva na desetinnou čárku.

Upozornění:

– Znaky měny se mohou lišit v závislosti na nastavení jazyka vašeho počítače.

Stáhnout: Funkce dolaru