Jak používat funkci CODE

Funkce CODE slouží k převodu prvního znaku textového řetězce na číselnou hodnotu.

Vzorec:

= KÓD(text)

Vysvětlivky:

– Je vyžadován text; kde první znak musíte převést na číselnou hodnotu.

Upozornění:

– Vrácené číselné hodnoty se mohou lišit podle znakové sady ve vašem počítači.

Příklad: Jaké jsou číselné hodnoty pro znak A a B?

=CODE ('A'), vrátí se na číselnou hodnotu 65;
=CODE ('B'), vrátí se na číselnou hodnotu 66.

Stáhnout: Funkce kódu