Jak počítat pracovní dny mezi dny

Chcete-li spočítat počet pracovních dnů, můžete použít Funkce NETWORKDAYS , který vrací počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty.

=NETWORKDAYS(A2;B2)

Kde A2 je počáteční datum a B2 je koncové datum.Pokud jsou mezi těmito dvěma daty svátky, můžete je odstranit pomocí následujícího vzorce:

=NETWORKDAYS(A2;B2;C9:C12)

Kde A2 je počáteční datum a B2 je koncové datum. C9:C12 jsou prázdniny.