Jak počítat buňky, které jsou prázdné

Funkce COUNTIF | Funkce COUNTBLANK

Chcete-li spočítat počet prázdných buněk, můžete použít Funkce COUNTIF nebo Funkce COUNTBLANK .

1. Funkce COUNTIFVzorec:

= COUNTIF(Rozsah, '')

Vysvětlivky:

– Je vyžadován rozsah, což bude rozsah buněk, které chcete spočítat;

– Je vyžadován prázdný znak „“.

Upozornění:

V uvozovkách ('') není mezera, jinak se zobrazí chyby.

Příklad 1: Spočítat, kolik prázdných buněk ve sloupci A.

– Rozsah: Sloupec A (A2:A8)

– Prázdné '' (kritéria): uvozovka ''.

= COUNTIF(A2:A8,'')
Ve sloupci A jsou 2 prázdné buňky.

2. Funkce COUNTBLANK

K počítání prázdných buněk můžete také použít funkci COUNTBLANK.

Vzorec:

= COUNTBLANK (Rozsah)

Příklad 2: Počítání prázdných buněk ve sloupci A

=COUNTBLANK(A2:A8)
Ve sloupci A jsou 2 prázdné buňky.

Stáhněte si fotografii Count Blank Cells