Jak extrahovat N písmen z N-tého posledního písmene

Chcete-li extrahovat N písmen od N-tého posledního písmene v textovém řetězci, musíte použít Pravá funkce .

Vzorec:

Zkopírujte vzorec a nahraďte 'A1' názvem buňky, která obsahuje text, který chcete extrahovat, a změňte N na číslo, které potřebujete.=RIGHT(LEFT(A1,DÉLKA(A1)-N),N)

Příklad:

Chcete-li extrahovat 6 písmen pryč od 5. poslední písmeno z textového řetězce ' Jak extrahovat N písmen z N-tého posledního písmene '.

Výsledek vrátí šestipísmenné 'Poslední L'.

Vysvětlivky:

Krok 1: Chcete-li zjistit délku textového řetězce

Vzorec =POUZE(A1)
Výsledek 54

Krok 2: Extrahujte text z řetězce bez posledních 5 písmen

Vzorec =LEFT(A1,DÉLKA(A1)-5)
Výsledek Jak extrahovat N písmen z N-tého posledního L

Krok 3: Extrahujte šest písmen od 5. posledního (nebo posledních šest písmen z kroku 2)

Vzorec =RIGHT(LEFT(A1;DÉLKA(A1)-5);6)
Výsledek Poslední L