Den Organizace spojených národů

Den Organizace spojených národů je státním svátkem ve Federativních státech Mikronésie a Republike Palau a každý rok se slaví 24. října. Svátek připomíná výročí, kdy byla v roce 1945 založena Organizace spojených národů.

Organizace spojených národů (OSN) je mezivládní organizace, která vznikla po druhé světové válce s cílem předcházet budoucím válkám a udržovat mezinárodní mír. Organizace spojených národů (OSN) vznikla 24. října 1945, ačkoli přípravné práce začaly mnohem dříve. Při jejím založení bylo 51 členských států a počet se k dnešnímu dni zvýšil na 193 členů, což představuje téměř všechny suverénní státy světa.

Organizace spojených národů (OSN) má pět poboček: Valné shromáždění, Radu bezpečnosti, Hospodářskou a sociální radu, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN.Generální tajemník vystupuje jako faktický vůdce Organizace spojených národů (OSN) a je jmenován Valným shromážděním. Ačkoli neexistují žádná konkrétní kritéria, většina generálních tajemníků v minulých letech zabrala jedno nebo dvě funkční období s pěti lety na každé funkční období.

Níže je uveden seznam Dne Organizace spojených národů ve Federativních státech Mikronésie a Republike Palau od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Den Organizace spojených národů 24. října 2022 pondělí
Den Organizace spojených národů 24. října 2023 úterý
Den Organizace spojených národů 24. října 2024 Čtvrtek
Den Organizace spojených národů 24. října 2025 pátek
Den Organizace spojených národů 24. října 2026 sobota

Podívejte se prosím na další státní svátky ve Federativních státech Mikronésie: