Den nezávislosti (Moldavsko)

Den nezávislosti je v Moldavsku státním svátkem a každý rok se slaví 27. srpna. Svátek připomíná výročí, kdy Moldavsko v roce 1991 získalo nezávislost na Sovětském svazu.

Moldavsko bylo postoupeno Ruské říši Osmanskou říší v roce 1812 a pojmenováno Besarábie. Po ruské revoluci v roce 1917 vyhlásila Besarábie v roce 1918 nezávislost a připojila se k Rumunskému království. Nové sovětské Rusko však rumunskou vládu nad Besarábií neuznalo a Besarábie se v roce 1924 stala autonomní sovětskou socialistickou republikou v rámci Ukrajinské SSR.

Během druhé světové války Rumunsko získalo Besarábii s pomocí nacistické němčiny, ale Sovětský svaz ji získal zpět na konci války a Moldavsko se stalo jednou ze sovětských socialistických republik. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 vyhlásilo Moldavsko 27. srpna 1991 nezávislost.

Níže je uveden seznam Dne nezávislosti v Moldavsku od roku 2022 do roku 2026.

Dovolená datum Všední den
Den nezávislosti 27. srpna 2022 sobota
Den nezávislosti 27. srpna 2023 Neděle
Den nezávislosti 27. srpna 2024 úterý
Den nezávislosti 27. srpna 2025 středa
Den nezávislosti 27. srpna 2026 Čtvrtek

Podívejte se prosím na další státní svátky v Moldavsku: