Ctrl+ Zpětné lomítko: Statická hodnota

Zkratka Ctrl + zpětné lomítko (\) je vybrat buňky, které neodpovídají vzorci nebo statickým hodnotám.

Krok 1: Vyberte buňky v listu;

Krok 2: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a poté stiskněte Zpětné lomítko (\) .Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel