Ctrl+]: Vzorec Viz Aktivní buňka

Zkratka Ctrl+] (pravá hranatá závorka) je vybrat buňky obsahující vzorce, které přímo odkazují na aktivní buňku. Podívejte se na zkratku Ctrl+Shift+} .

Krok 1: Klepněte na libovolnou buňku v listu;

Krok 2: Stiskněte a podržte Ctrl a poté stiskněte pravá hranatá závorka podepsat ( ] ). Budou vybrány buňky se vzorcem odkazujícím na tuto buňku.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel