Ctrl+Shift+mezerník: Vyberte rozsah dat

Zkratka Ctrl+Shift+mezerník je vybrat aktuální rozsah dat. Druhým stisknutím vyberete celý list.

Krok 1: Klepněte na libovolnou buňku v listu (C2);

Krok 2: Stiskněte a podržte Ctrl a Posun a poté stiskněte tlačítko Mezerník z klávesnice;Krok 3: Stiskněte tlačítko ' Ctrl + Shift + mezerník “ znovu z klávesnice a vyberte celý list.

Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel