Ctrl+Shift+3: Použije formát data

Zkratka Ctrl+Shift+3 je použít formát data se dnem, měsícem a rokem, viz také zkratka Ctrl+Shift+znak čísla (#) .

Krok 1: Vyberte data, u kterých chcete změnit formát data;

Krok 2: Stiskněte a podržte Ctrl a Posun klávesy a poté stiskněte číslo ' 3 ' z klávesnice. Datum se změnilo z MM/DD/RRRR na DD-MMM-RR po stisknutí klávesové zkratky Ctrl+Shift+3.

Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel