Ctrl+P: Zobrazení tiskového pole

Zkratka Ctrl+P je zobrazit Tisk dialogovém okně, podívejte se také na zástupce Ctrl+F2 .

Krok 1: Klikněte kamkoli do listu;

 Tento obrázek má prázdný atribut alt; jeho název souboru je excelaltmmd001.jpg

Krok 2: Klikněte a podržte Ctrl a poté stiskněte písmeno P klávesu z klávesnice. Toto je pro zobrazení Tisk Pohled.Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel