Ctrl+Alt+Shift+F9: Vypočítat všechny buňky

Zkratka Ctrl+Alt+Shift+F9 je zkontrolovat závislé vzorce a poté vypočítat všechny buňky ve všech otevřených sešitech (viz jak nastavit Možnost ručního výpočtu ).

Krok 1: Klikněte na buňku, např. Buňka B3;

Krok 2: Změňte hodnotu v buňce ze 4 na 6;Krok 3: Stiskněte a podržte Ctrl, Alt a Posun klikněte na F9 klíč k získání vypočítaných výsledků.

Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel