Ctrl+Alt+F9: Výpočet všech listů

Zkratka Ctrl+Alt+F9 je počítat ve všech otevřených sešitech, dokonce již vypočítaných v modelu ručního výpočtu (viz jak nastavit možnost výpočtu na Manuální ).

Podívejte se na zkratku Shift + F9 pro výpočet pouze aktivního listu.

Krok 1: Klikněte na buňku, např. Buňka B3;

Krok 2: Změňte hodnotu v buňce ze 4 na 6;

Krok 3: Stiskněte a podržte Ctrl a Shift klikněte na F9 klíč k získání vypočítaných výsledků.

Zkontrolujte Další klávesové zkratky aplikace Excel