Ctrl+A: Vybere aktuální data

Zkratka Ctrl+A je jednou z nejužitečnějších zkratek v Excelu. Zkratkou je vybrat aktuální datový rozsah, kde je kurzor, nebo celý list, pokud kurzor není v datovém rozsahu. Pokud je kurzor v oblasti dat, jedním stisknutím vyberte rozsah dat a druhým stisknutím vyberte celý list.

1. Když je kurzor v datovém rozsahu

Krok 1: Klikněte kamkoli v rozsahu dat;Krok 2: Stiskněte tlačítko ' Ctrl 'tlačítko a podržte jej, poté stiskněte písmeno' A ' z klávesnice. Slouží k výběru aktuálního rozsahu dat.

Krok 3: Pokud chcete vybrat celý list, stiskněte ' Ctrl ' a ' A ' znovu. Podruhé vybere celý list.

2. Když je kurzor mimo rozsah dat

Krok 1: Klikněte kamkoli mimo rozsah dat;

Krok 2: Stiskněte tlačítko ' Ctrl 'tlačítko a podržte jej, poté stiskněte písmeno' A ' z klávesnice. Slouží k výběru celého listu.